Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Hướng dẫn NCKH

Phương pháp Mô hình hóa trong công tác nghiên cứu khoa học

Ngày nay, các loại mô hình đã và đang đóng một vai trò quan trọng các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chúng là những công cụ hữu dụng giúp các nhà khoa học thu thập thông tin, dữ liệu cũng như nghiên cứu các vấn đề mà không nhất thiết phải tiến hành các…

Read More

Kỹ năng đọc nhanh

Đọc sách đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần cũng như trong quá trình học tập của mỗi người, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên. Khối lượng thông tin cần phải tiếp thu qua sách vở ngày càng tăng, trong khi tốc độ đọc của chúng…

Read More

Làm việc nhóm

Hiện nay, phần lớn sinh viên khi tốt nghiệp đều được trang bị những kiến thức chuẩn về ngành nghề mà họ được đào tạo trong các trường đại học. Tuy nhiên, các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm thông tin, giải quyết vấn đề… để…

Read More

Phương pháp nghiên cứu & Thiết kế nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu (research methodology) và thiết kế nghiên cứu (research design) là hai khái niệm tưởng đơn giản nhưng đã làm nhiều học viên cao học và cao hơn nữa bối rối, nhiều khi thể hiện sự nhầm lẫn “ngây ngô” đáng tiếc trong bài nghiên cứu của mình. Phương pháp nghiên cứu…

Read More

Phân tích hồi quy có biến trung gian

Một trong những “điểm chết” của các Luận văn, Nghiên cứu khoa học hay Chuyên đề tốt nghiệp là khâu phân tích hồi qui ở các mô hình có biến trung gian. Cách đơn giản là dùng phần mềm AMOS, song nhiều người “sợ AMOS như sợ ma” nên thường tránh né và rắc rối…

Read More

Danh mục/Thư mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo (reference) và Thư mục tài liệu tham khảo (bibliography) – Tạm gọi thế, giống nhau về nguyên tắc sắp xếp theo thứ tự abc theo tên tác giả và nó đều bao gồm các thông tin cơ bản giống nhau. Sự khác biệt chỉ là những gì được trích…

Read More