Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

bản tin marketing club

Digital Marketing việt nam – Từ Hội thảo đến thực tiễn

Sáng ngày 25/8/2016, Trường Đại học Tài chính – Markting cùng phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và truyền thông EQ (EQVN) tổ chức Hội thảo “Việt Nam digital marketing 2016 – Tiềm năng và triển vọng đến năm 2020”, thu hút hơn 300 đại diện doanh nghiệp và sinh…

Read More