Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thực tập tốt nghiệp

Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp (Khóa 14D)

Cập nhật: Danh sách phân nhóm 01 sinh viên bổ sung (đến hết ngày 01/03/2018) Danh sách phân nhóm 06 sinh viên bổ sung (đến hết ngày 02/02/2018) Danh sách phân nhóm 26 sinh viên bổ sung (đến hết ngày 29/1/2018). Khoa Marketing thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn và phân nhóm sinh…

Read More

TB: Danh sách phân nhóm TTTN đợt 2 – 2017 (update 03.9)

Khoa Marketing gửi thông báo danh sách phân nhóm và giảng viên hướng dẫn các lớp trong học kỳ hè 2017. Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo nhóm và thực hiện đúng quy định Tải về: danh sách phân nhóm thực tập 12D, 13D, CLC13D, DB13D  Lưu ý: Danh sách này là…

Read More

TB: Kế hoạch TTTN các lớp 12D, 13D, LTDHK11MA2 – học kỳ hè 2017

Khoa Marketing gửi các lớp thực tập tốt nghiệp trong học kỳ hè 2017 (Đợt 2.2017). Sinh viên theo dõi kế hoạch theo chuyên ngành và khóa học tương ứng để biết tiến độ làm bài. Kế hoạch TTTN 12DMA, 13DMA Kế hoạch TTTN 12DQH, 13DQH Kế hoạch TTTN CLC12DMA, CLC13DMA Kế hoạch TTTN DB13DMA Kế…

Read More

TB: Nộp khóa luận tốt nghiệp các lớp 13D

Theo kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp của Khoa Marketing, sinh viên nộp bản chính thức cho giảng viên hướng dẫn từ ngày 22.5 đến 26.5. Theo đo khi nộp khóa luận sinh viên cần lưu ý: Khóa luận phải có nhận xét, ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp thực tập. Trong…

Read More

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các khóa 13D

Khoa Marketing gửi thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Sinh viên xem và nắm tiến độ để thực hiện Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được thông báo sau: 1. Kế hoạch thực tập CLC Khóa 13DMA – Quản trị Marketing 2. Kế hoạch thực tập ĐB Khóa 13DMA – Quản trị…

Read More