Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Tuyển dụng

Thông báo: Tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 1 năm 2008

Khoa Marketing tuyển dụng theo thông báo về việc xét tuyển đặc cách Giảng viên đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Tài Chính – Marketing Số lượng: 05 giảng viên Ngành/ chuyên ngành được đào tạo: Marketing hoặc Quản trị kinh doanh Thời hạn nộp hồ sơ: 01 – 30.6.2018 Thông tin chi tiết…

Read More