Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA MARKETING

Hiện nay Ban lãnh đạo của Khoa gồm có: 01 Trưởng khoa, 02 Phó trưởng khoa. Khoa được chia thành 02 tổ bộ môn:

– Bộ môn Marketing Cơ Sở

– Bộ môn Marketing Chuyên ngành

Dưới ban lãnh đạo và Thư ký Khoa, hỗ trợ các công việc trong khoa và các giảng viên tham gia vào các tổ bộ môn để đảm bảo công tác giảng dạy và chất lượng đào tạo