Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Khi bạn vào trang này, chắc chắn bạn đang rất muốn tìm hiểu thêm về NCKH và muốn được thực hiện những đề tài mang tính chất chuyên sâu về Marketing. Tuy nhiên, hãy cùng Khoa Marketing tìm hiểu thêm một số thông tin trước khi bạn điền vào form bên dưới nhé

THÔNG TIN CẦN ĐOC:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

Sinh viên có thể đăng ký theo các nội dung bên trong mẫu đơn đăng ký tải về: