Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Đánh giá của sinh viên khoa Marketing đối với hoạt động hỗ trợ người học

28/05/2018
85

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo & phục vụ cho việc đào tạo các cử nhân Marketing ngày càng đáp ứng yêu cầu xã hội, Khoa Marketing rất mong Quý Anh/Chị hợp tác, cung cấp những thông tin, ý kiến đánh giá về hoạt động hỗ trợ sinh viên bằng cách trả lời các câu hỏi trong bảng khảo sát dưới đây.
Khoa Marketing cam kết chỉ sử dụng thông tin cho nghiên cứu này và bảo mật chúng.
Khoa Marketing trân trọng cảm ơn sự cộng tác, hỗ trợ của Anh/Chị!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwjMZMyGyvvcZyHjp3iuNfrnde96qegGFNx9pVuIzROvVXpw/viewform

[fbcomments]