Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Danh sách phân nhóm Khóa luận tốt nghiệp. Đợt 2 – 2018

24/07/2018
187

Khoa Marketing thông báo danh sách phân nhóm GVHD viết Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại trà, đặc biệt và chất lượng cao của Khoa Marketing. Các bạn sinh viên xem nhóm thực tập của mình trong danh sách và chủ động lập nhóm và liên hệ với Giảng viên Hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách.

Xem thêm: Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2.2018

[fbcomments]