Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2 – Đại học chính quy (Khóa 15D, 16D)

08/01/2018
1352

Khoa Marketing thông báo kế hoạch triển khai học phần Thực hành Nghề nghiệp 1 (Nguyên lý Marketing) và Thực hành Nghề nghiệp 2 (Nghiên cứu Marketing). Các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết về tiến độ và yêu cầu của các học phần này trong các bản kế hoạch sau đây:

Khóa 16D – Thực hành Nghề nghiệp 1 (Nguyên lý Marketing):

Khóa 15D – Thực hành Nghề nghiệp 2 (Nghiên cứu Marketing):

Khoa Marketing sẽ thông báo giảng viên hướng dẫn cho các học phần theo kế hoạch. Các bạn sinh viên chú ý theo dõi website Khoa để biết giảng viên hướng dẫn của mình.

Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt học phần.

Khoa Marketing.

[fbcomments]