Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp bậc đại học chính quy – Đợt 2 năm 2018

22/06/2018
162
  Khoa Marketing gửi các bạn sinh viên Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018 (Học kỳ giữa 2018).

Để triển khai tốt kế hoạch thực tập cuối khóa, các bạn sinh viên cần xem kỹ những yêu cầu về đề tài, tiến độ thực hiện và cách đánh giá khóa luận tốt nghiệp. Kế hoạch thực tập của từng loại hình chương trình đào tạo chi tiết như sau:

Thông báo về danh sách các nhóm thực tập và giảng viên hướng dẫn sẽ được khoa cập nhật lên website. Các bạn sinh viên chú ý theo dõi website của khoa để cập nhật thông tin.

Chúc các bạn hoàn thành tốt đợt thực tập cuối khóa.

Khoa Marketing.

[fbcomments]