Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Kế hoạch và danh sách GVHD viết khóa luận tốt nghiệp đợt 3, 2017

17/11/2017
253

Khoa Marketing gửi sinh viên kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 3, 2017 và danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên dựa vào danh sách được phân công liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo thời gian trong kế hoạch để được hướng dẫn

Tải về:

[fbcomments]