Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1 (Khóa 16D) và Thực hành Nghề nghiệp 2 (Khóa 15D)

16/03/2018
3277

Cập nhật danh sách sinh viên đăng ký bổ sung THNN1 và THNN2 (đến ngày 19/03/2018):

Khoa Marketing thông báo danh sách phân nhóm cho học phần Thực hành Nghề nghiệp 1 & Thực hành Nghề nghiệp 2 của sinh viên Khoa. Các bạn sinh viên xem nhóm thực tập của mình trong danh sách và chủ động lập nhóm và liên hệ với Giảng viên Hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách.

Các yêu cầu đối với học phần thực hành này, các bạn sinh viên xem kỹ trong Kế hoạch thực hành Nghề nghiệp đã có trên website của Khoa.

Danh sách phân nhóm sắp xếp theo lớp học phần sinh viên đã đăng ký:

Thực hành nghề nghiệp 1

Quản trị Marketing, chương trình đại trà

Quản trị Marketing, chương trình chất lượng cao

Quản trị Thương hiệu

Truyền thông Marketing

Thực hành nghề nghiệp 2

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing, chương trình chất lượng cao & đặc biệt

Quản trị Thương hiệu

Truyền thông Marketing

[fbcomments]