Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, thực hành nghề nghiệp 2, học kỳ giữa 2018

19/06/2018
138

Khoa Marketing thông báo danh sách phân nhóm cho học phần Thực hành Nghề nghiệp 1 & Thực hành Nghề nghiệp 2 của sinh viên Khoa. Các bạn sinh viên xem nhóm thực tập của mình trong danh sách và chủ động lập nhóm và liên hệ với Giảng viên Hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách.

[fbcomments]