Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Phương pháp nghiên cứu & Thiết kế nghiên cứu

01/12/2016
2064

Phương pháp nghiên cứu (research methodology) và thiết kế nghiên cứu (research design) là hai khái niệm tưởng đơn giản nhưng đã làm nhiều học viên cao học và cao hơn nữa bối rối, nhiều khi thể hiện sự nhầm lẫn “ngây ngô” đáng tiếc trong bài nghiên cứu của mình.

research method

Phương pháp nghiên cứu là một hệ thống các cách thức để giải quyết các vấn đề nghiên cứu đặt ra. Có thể hiểu nó như là làm thế nào để nghiên cứu được thực hiện một cách khoa học. Trong đó thể hiện sự logic của những bước khác nhau để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Nó không chỉ là các phương pháp (method)/kỹ thuật (technical) mà còn là phương pháp luận. Các nhà nghiên cứu không chỉ phải hiểu các giả định (assumptions), phải biết làm thế nào để phát triển các chỉ số, các kiểm định, tính toán giá trị trung bình, độ lệch chuẩn hoặc chi-square…, áp dụng kỹ thuật nghiên cứu cụ thể ra sao, mà còn cần phải biết được những phương pháp hay kỹ thuật nào phải dùng hay không dùng và chỉ ra tại sao.

Thiết kế nghiên cứu là sự sắp xếp các điều kiện cho việc thu thập và phân tích dữ liệu một cách có chủ đích để kết hợp đến các mục đích nghiên cứu với các thủ tục liên quan. Trong thực tế, các thiết kế nghiên cứu là việc cấu trúc khái niệm trong đó nghiên cứu được tiến hành; nó tạo thành các kế hoạch chi tiết cho việc thu thập, đo lường và phân tích dữ liệu. Như vậy việc thiết kế bao gồm một phác thảo của những nhà nghiên cứu sẽ làm từ giả thuyết và những tác động của nó đến hoạt động phân tích dữ liệu.

Nếu như Phương pháp nghiên cứu tập trung vào quá trình nghiên cứu, các bước và các công cụ, thủ tục được sử dụng thì Thiết kế nghiên cứu lại tập trung vào các sản phẩm cuối cùng (những loại nghiên cứu đang được lên kế hoạch và những loại kết quả được nhắm tới), tập trung vào logic của nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu thường chỉ được thể hiện là mục riêng trong các luận văn, luận án hay các nghiên cứu mà có sự kết hợp nhiều nghiên cứu nhỏ, còn trong các bài báo, các nghiên cứu đơn giản thì nó được lồng ghép ở trong mục phương pháp nghiên cứu.

Nếu coi việc thực hiện 1 nghiên cứu như xây 1 ngôi nhà thì thiết kế nghiên cứu chỉ ra phối cảnh, kết cấu, kiến trúc nội, ngoại thất của ngôi nhà còn phương pháp nghiên cứu là logic của những thiết kế ấy (đầu vào, quá trình xây dựng và đầu ra là ngôi nhà) cùng những công cụ, qui trình và phương pháp thi công từng hạng mục cụ thể.

Đọc xong bài này các bạn đã sẵn sàng để thực hiện một ngôi nhà (nghiên cứu) một cách rõ ràng rồi chứ nhỉ.

Ts. Nguyễn Xuân Trường – GV Khoa Marketing

[fbcomments]