Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA MARKETING

Khoa Marketing là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài Chính – Marketing. Cùng với sự phát triển của nhà trường, Khoa Marketing cũng ngày càng phát triển và được mở rộng. Với hơn 35 năm thành lập và hơn 10 năm trong lãnh vực đào tạo Đại Học, Khoa Marketing luôn phấn đấu trở thành một trong những Khoa tiêu biểu đại hiện cho nhà trường. Lớn mạnh không chỉ về chất lượng và số lượng sinh viên mà đội ngũ giảng viên và viên chức của Khoa Marketing cũng là những tấm gương tiêu biểu về quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Hiện nay Khoa Marketing đang đào tạo 3 chuyên ngành thuộc ngành Marketing, với gần 1500 sinh viên đang theo học thuộc các hệ: Đại Học, Cao Đẳng, Văn Bằng 2, Liên Thông, Tại Chức và đang tiến tới đào tạo cao học chuyên ngành Marketing.

 

picture21
mot so thay co khoa marketing
ban-lanh-dao-khoa-2016
img_9454

Thông tin giảng viên

Danh sách giảng viên khoa marketing

Thông tin sinh viên

Các Khóa sinh viên đang đào tạo

Liên hệ khoa Marketing

Thông tin liên hệ khoa marketing