Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA MARKETING

Khoa Marketing là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài Chính – Marketing. Cùng với sự phát triển của nhà trường, Khoa Marketing cũng ngày càng phát triển và được mở rộng. Với hơn 35 năm thành lập và hơn 10 năm trong lãnh vực đào tạo Đại Học, Khoa Marketing luôn phấn đấu trở thành một trong những Khoa tiêu biểu đại hiện cho nhà trường. Lớn mạnh không chỉ về chất lượng và số lượng sinh viên mà đội ngũ giảng viên và viên chức của Khoa Marketing cũng là những tấm gương tiêu biểu về quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Hiện nay Khoa Marketing đang đào tạo 3 chuyên ngành thuộc ngành Marketing, với gần 1500 sinh viên đang theo học thuộc các hệ: Đại Học, Cao Đẳng, Văn Bằng 2, Liên Thông, Tại Chức và đang tiến tới đào tạo cao học chuyên ngành Marketing.

 

Quá trình phát triển

Năm 1991, khi trường đổi tên thành trường Chuyên nghiệp Marketing, Tổ bộ môn Marketing được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên môn về marketing. Tổ bộ môn Marketing đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo thành công khóa trung cấp chuyên ngành Marketing đầu tiên từ năm học 1991-1992. Với 35 năm thành lập, cùng với sự phát triển của trường ĐH Tài Chính – Marketing, Khoa Marketing đã trãi qua một quá trình hình thành và phát triển được tóm tắt qua một vài mốc thời gian sau:

 • Tiền thân là Tổ bộ môn Marketing thuộc Trường Trung học Chuyên nghiệp Marketing, thành lập năm 1991.
 • Đào tạo khóa Trung cấp chuyên ngành marketing đầu tiên năm học 1991-1992 – Khóa 12
 • Khoa Marketing được thành lập thuộc Trường Cao đẳng BC Marketing ( 20/04/1995)
 • Đào tạo khóa Cao đẳng chuyên ngành marketing đầu tiên năm học 1995-1996 – Khóa 16
 • Thành lập Khoa Marketing thuộc Trường Đại học BC Marketing ( 27/05/2004 )
 • Đào tạo khóa Đại học chuyên ngành marketing đầu tiên năm học 2004-2005 – Khóa 1
 • Mở ngành Marketing với 2 chuyên ngành đào tạo: Quản trị thương hiệu và Marketing tổng hợp từ năm học 2008 – 2009
 • Thành lập Khoa Marketing thuộc Trường Đại học Tài Chính – Marketing (13/10/2010)
 • Mở chuyên ngành “Truyền Thông Marketing” từ năm học 2014 – 2015
Tầm nhìn – sứ mạng của khoa Marketing
 1. Tầm nhìn: Trở thành địa chỉ đào tạo marketing đa chuyên ngành, đa cấp độ và là một trung tâm nghiên cứu - tư vấn về lĩnh vực marketing khu vực phía Nam.
 2. Sứ mạng: Cung cấp nguồn nhân lực marketing đáng tin cậy và có chất lượng theo nhu cầu của xã hội; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về marketing cho các doanh nghiệp.
Công tác đào tạo

Hiện nay Khoa Marketing đang đào tạo 03 chuyên ngành chính trong Ngành Marketing:

 • Marketing Tổng Hợp
 • Quản Trị Thương Hiệu
 • Truyền Thông Marketing

Các hình thức đào tạo: Khoa Marketing đang đào tạo dưới hình thức sau:

 • Hệ đào tạo chính qui (đại trà và chất lượng cao) trình độ đại học
 • Hệ đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
 • Hệ đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học.

Các môn học do Khoa đảm trách giảng dạy:

 Khoa Marketing chịu trách nhiệm nghiên cứu và tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến marketing cho các ngành học khác thuộc trường gồm các môn cơ sở ngành (Marketing căn bản, Hành vi khách hàng, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing…); và các môn học chuyên ngành thuộc Khoa.

Thành tích đạt được

Với những nỗ lực mà tập thể giảng viên, nhân viên của Khoa marketing phấn đấu đạt được nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao về chuyên môn đào tạo, nghiên cứu và quản lý sinh viên. Tập thể Khoa Marketing đã được Nhà trường và Bộ Tài Chính khen tặng:

Tập thể Xuất sắc các năm học:

 • Năm học 2000-2001 Tập thể xuất sắc
 • Năm học 2001-2002 (Bằng khen của Bộ Tài Chính)
 • Năm học 2002-2003 (Bằng khen của Bộ Tài Chính)
 • Năm học 2003-2004 (Bộ Tài Chính đề nghị Huân chương lao động hạng III)
 • Năm học 2004-2005 (Bằng Khen của  Bộ Tài Chính)
 • Năm học 2005-2006 Tập thể xuất sắc
 • Năm học 2006-2007 Tập thể xuất sắc (đề nghị Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ)
 • Năm học 2007-2008 Tập thể lao động giỏi
 • Năm học 2008-2009 Tập thể lao động xuất sắc
 • Năm học 2009-2010 (Bằng Khen của  Bộ Tài Chính)
 • Năm học 2011 – 2012 (Bằng Khen của  Bộ Tài Chính)
 • Năm học 2012 – 2013 (Bằng Khen của  Bộ Tài Chính)
picture21
mot so thay co khoa marketing
ban-lanh-dao-khoa-2016
img_9454

Thông tin giảng viên

Danh sách giảng viên khoa marketing

Thông tin sinh viên

Các Khóa sinh viên đang đào tạo

Liên hệ khoa Marketing

Thông tin liên hệ khoa marketing