Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn
Marketing Strategy and Core Objectives of Product words cloud

Chương trình đào tạo Quản Trị Marketing

GIỚI THIỆU
Các khóa đang đào tạo
Các môn học trong chuyên ngành
GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo “Quản Trị Marketing” được đổi tên từ năm 2015 để thay thế cho chuyên ngành “Marketing Tổng Hợp” trước đây.

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Marketing có chuyên môn cao về Marketing, kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về Quản Trị Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin….

Việc làm chuyên môn sau khi ra trường:

Nghiên cứu & khảo sát thị trường; Tổ chức mạng lưới tiêu thụ – Quản trị “chuỗi cung ứng”; Bán hàng và quản trị bán hàng; Nghiên cứu và phát triển (R&D); Lên kế hoạch truyền thông & quảng cáo; Xây dựng chiến lược/kế hoạch marketing, …

Các chức danh cụ thể:

Product Manager, Account Manager, Sales Executive/ Manager/Director, Advertising Specialist, Marketing Executive/Manager, …..

 

Các khóa đang đào tạo

Các Khóa sinh viên hiện nay đang theo học chương trình:

– Khóa 13D (2013 – 2017)

 • Chương trình đào tạo Đại trà: 13DMA1, 13DMA2, 13DMA3, 13DMA4, 13DMA5, 13DMA6
 • Chương trình đào tạo Đặc biêt: DB-13DMA
 • Chương trình đào tạo Chất lượng cao: CLC-13DMA1, CLC-13DMA2, CLC-13DMA3

– Khóa 14D (2014 – 2018)

 • Chương trình đại tạo Đại trà: 14DMA1, 14DMA2, 14DMA3, 14DMA4, 14DMA5
 • Chương trình đào tạo Đặc biêt: DB-14DMA1, DB-14DMA2, DB-14DMA3
 • Chương trình Chất lượng cao: CLC-14DMA1, CLC-14DMA2, CLC-14DMA3

– Khóa 15D (2015 – 2019)

 • Chương trình đại tạo Đại trà: 15DMA1, 15DMA2, 15DMA3, 15DMA4, 15DMA5
 • Chương trình Chất lượng cao: CLC-15DMA1, CLC-15DMA2

– Khóa 16D (2016 – 2020)

 • Chương trình đại tạo Đại trà: 16DMA1, 16DMA2, 16DMA3, 16DMA4, 16DMA5, 16DMA6, 16DMA7
 • Chương trình Chất lượng cao: CLC-16DMA1, CLC-16DMA2

– Khóa 17D (2017 – 2021)

Đang cập nhật . . .

Các môn học trong chuyên ngành

Các môn học thuộc chương trình đào tạo, thuộc khoa Marketing quản lý bao gồm:

Các môn CƠ SỞ ngành

 1. Nguyên lý Marketing
 2. Hành vi Người tiêu dùng

Kiến thức NGÀNH

 1. Nguyên cứu Marketing
 2. Marketing Dịch Vụ
 3. Marketing Quốc Tế
 4. Quản Trị Marketing
 5. Truyền thông Marketing (IMC)
 6. Marketing Chiến Lược
 7. Thực hành nghề nghiệp 1
 8. Thực hành nghề nghiệp 2

Kiến thức CHUYÊN NGÀNH

 1. Quản trị Sản phẩm
 2. Quản trị Kênh phân phối
 3. Quản trị Giá doanh nghiệp
 4. Xây dựng kế hoạch trong Marketing
 5. Đo lường trong Marketing
 6. Internet Marketing
 7. Marketing Ngân hàng
 8. Marketing Thương Mại
 9. Marketing Địa phương
 10. Marketing Công nghiệp

Kiến thức BỔ TRỢ ngành

 1. Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing