Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn
Marketing Strategy and Core Objectives of Product words cloud

Chương trình đào tạo Quản Trị Marketing

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo “Quản Trị Marketing” được đổi tên từ năm 2015 để thay thế cho chuyên ngành “Marketing Tổng Hợp” trước đây.

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Marketing có chuyên môn cao về Marketing, kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về Quản Trị Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin….

Việc làm chuyên môn sau khi ra trường:

Nghiên cứu & khảo sát thị trường; Tổ chức mạng lưới tiêu thụ – Quản trị “chuỗi cung ứng”; Bán hàng và quản trị bán hàng; Nghiên cứu và phát triển (R&D); Lên kế hoạch truyền thông & quảng cáo; Xây dựng chiến lược/kế hoạch marketing, …

Các chức danh cụ thể:

Product Manager, Account Manager, Sales Executive/ Manager/Director, Advertising Specialist, Marketing Executive/Manager, …..

 

Các khóa đang đào tạo
Các môn học trong chuyên ngành