Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn
branding

Chuyên ngành Quản Trị Thương Hiệu

Giới thiệu
Các khóa đang đào tạo
Các môn học trong chuyên ngành
Giới thiệu

Chương trình đào tạo “Quản Trị Thương Hiệu” được mở chuyên ngành từ năm 2008.

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức chuyên môn về Thương hiệu và quản trị thương hiệu, có kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về Quản Trị Thương hiệu trong Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin…. Để có thể đảm nhiệm những công việc liên quan công tác quản trị thương hiệu.

Việc làm chuyên môn sau khi ra trường:

Quảng cáo; Quan hệ công chúng (PR), Tổ chức sự kiện (Event); Quản trị thương hiệu (xây dựng, bảo vệ, nhượng quyền); Nghiên cứu thị trường, Quản lý rủi ro nhãn hiệu (nhận diện, đánh giá rủi ro, lập KH giảm thiểu rủi ro, kiểm soát và xử lý rủi ro)…

Các chức danh trong ngành:

Copywriter, Sales Executive/Specialist Manager, Marketing Executive/ Specialist Manager, Brand Manager, PR Specialist/Manager, Event Specialist, …

Các khóa đang đào tạo

Các Khóa sinh viên hiện nay đang theo học chương trình:

– Khóa 13D (2013 – 2017):            13DQH

– Khóa 14D (2014 – 2018):            14DQH

– Khóa 15D (2015 – 2019):            15DQH

– Khóa 16D (2016 – 2020):            Đang cập nhật

Các môn học trong chuyên ngành

Các môn học thuộc chương trình đào tạo “Quản trị thương hiệu“, thuộc khoa Marketing quản lý bao gồm:

Các môn CƠ SỞ ngành

 1. Nguyên lý Marketing
 2. Hành vi Người tiêu dùng

Kiến thức NGÀNH

 1. Nguyên cứu Marketing
 2. Marketing Dịch Vụ
 3. Marketing Quốc Tế
 4. Quản Trị Marketing
 5. Truyền thông Marketing (IMC)
 6. Marketing Chiến Lược
 7. Thực hành nghề nghiệp 1
 8. Thực hành nghề nghiệp 2

Kiến thức CHUYÊN NGÀNH

 1. Quản trị Thương hiệu
 2. Nhượng quyền Thương Hiệu
 3. Quan hệ công chúng
 4. Tổ chức sự kiện
 5. Đo lường trong Marketing
 6. Xây dựng thương hiệu qua phương tiện truyền thông kỹ thuật
 7. Thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu
 8. Quảng cáo và khuyến mãi
 9. Phát triển sản phẩm mới
 10. B2B Marketing

Kiến thức BỔ TRỢ ngành

 1. Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing