Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn
branding

Chuyên ngành Quản Trị Thương Hiệu

Giới thiệu

Chương trình đào tạo “Quản Trị Thương Hiệu” được mở chuyên ngành từ năm 2008.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức chuyên môn về Thương hiệu và quản trị thương hiệu, có kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về Quản Trị Thương hiệu trong Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin…. Để có thể đảm nhiệm những công việc liên quan công tác quản trị thương hiệu.

CHUẨN ĐẦU RA:

 1. Kiến thức căn bản về xã hội và kinh tế:
  • Đạt được sự hiểu biết cơ bản về chính trị, tư tưởng, pháp luật kinh doanh;
  • Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý kế toán, tài chính;
  • Có năng lực thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường;
  • Có đủ kiến thức và năng lực tiếng Anh và tin học để tiếp cận và triển khai hoạt động marketing ở thị trường trong nước và quốc tế;
 2. Kiến thức chuyên ngành quản trị thương hiệu:
  • Đạt được sự hiểu biết sâu sắc và vững vàng các nguyên lý, công cụ và qui trình marketing và quản trị thương hiệu;
  • Phân tích, đánh giá được các yếu tố môi trường marketing, đối thủ cạnh tranh và nội lực của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động quản trị thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức;
  • Có năng lực hoạch định, triển khai thực thi, đo lường đánh giá quản trị thương hiệu ở cấp độ chiến lược cho doanh nghiệp/tổ chức;
  • Đủ năng lực hoạch định, triển khai thực thi, đo lường đánh giá quản trị thương hiệu ở cấp độ chiến thuật cho doanh nghiệp/tổ chức;
 3. Kỹ năng nghề nghiệp:
  • Thành thục trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và các hoạt động quản trị thương hiệu ở cấp độ chiến lược và chiến thuật;
  • Giao tiếp có hiệu quả bằng văn bản, bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ với nội bộ và các bên liên quan trong bối cảnh hội nhập đa văn hóa;
 4. Kỹ năng mềm:
  • Vận dụng nhuần nhuyễn được các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và khám phá, phát tiển bản thân.
  • Có thể chất tốt, sức khỏe dẻo dai và tác phong chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả và phát triển bản thân.
 5. Thái độ đối với bản thân, nghề nghiệp và xã hội:
  • Đạt được năng lực tự chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp;
  • Phát triển được thái độ tích cực, dấn thân và sáng tạo trong nghề marketing và trong cuộc sống.
  • Có năng lực tự định hướng phát triển bản thân ở mức độ cao hơn với thái độ tích cực học tập suốt đời.

VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Quảng cáo; Quan hệ công chúng (PR), Tổ chức sự kiện (Event); Quản trị thương hiệu (xây dựng, bảo vệ, nhượng quyền); Nghiên cứu thị trường, Quản lý rủi ro nhãn hiệu (nhận diện, đánh giá rủi ro, lập KH giảm thiểu rủi ro, kiểm soát và xử lý rủi ro)…

Các chức danh trong ngành: Copywriter, Sales Executive/Specialist Manager, Marketing Executive/ Specialist Manager, Brand Manager, PR Specialist/Manager, Event Specialist, …

Các khóa đang đào tạo
Các môn học trong chuyên ngành