Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn
branding

Chuyên ngành Quản Trị Thương Hiệu

Giới thiệu

Chương trình đào tạo “Quản Trị Thương Hiệu” được mở chuyên ngành từ năm 2008.

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức chuyên môn về Thương hiệu và quản trị thương hiệu, có kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về Quản Trị Thương hiệu trong Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin…. Để có thể đảm nhiệm những công việc liên quan công tác quản trị thương hiệu.

Việc làm chuyên môn sau khi ra trường:

Quảng cáo; Quan hệ công chúng (PR), Tổ chức sự kiện (Event); Quản trị thương hiệu (xây dựng, bảo vệ, nhượng quyền); Nghiên cứu thị trường, Quản lý rủi ro nhãn hiệu (nhận diện, đánh giá rủi ro, lập KH giảm thiểu rủi ro, kiểm soát và xử lý rủi ro)…

Các chức danh trong ngành:

Copywriter, Sales Executive/Specialist Manager, Marketing Executive/ Specialist Manager, Brand Manager, PR Specialist/Manager, Event Specialist, …

Các khóa đang đào tạo
Các môn học trong chuyên ngành