Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

internet-marketing

Internet Marketing, 2016

hanh-vi-khach-hang

Hành vi khách hàng, 2016

quan-tri-marketing

Quản trị Marketing, 2016

marketing-dich-vu

Marketing Dịch vụ, 2016

tin-hoc-chuyen-nganh-marketing

Tin học chuyên ngành Marketing (SPSS), 2016

nghien-cuu-marketing

Nghiên cứu Marketing, 2016

marketing-quoc-te

Marketing Quốc Tế, 2016

quan-tri-chieu-thi

Quản trị chiêu thị, 2015

sach-mkt-cb

Marketing Căn Bản, 2015

sach-mkt-qt

Marketing Quốc Tế, 2015

sach-qt-kenh-mkt

Quản trị kênh phân phối, 2015

hanh-vi-nguoi-tieu-dung

Hành vi người tiêu dùng, 2016

scan0002

Quảng cáo, Khuyến Mại, 2015

scan20001

Quản Trị Thương Hiệu, 2015

scan30001

Quản trị kênh phân phối, 2015