Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Kế hoạch TTTN các lớp 12D, 13D, LTDHK11MA2 – học kỳ hè 2017

15/07/2017
117

Khoa Marketing gửi các lớp thực tập tốt nghiệp trong học kỳ hè 2017 (Đợt 2.2017). Sinh viên theo dõi kế hoạch theo chuyên ngành và khóa học tương ứng để biết tiến độ làm bài.

  1. Kế hoạch TTTN 12DMA, 13DMA
  2. Kế hoạch TTTN 12DQH, 13DQH
  3. Kế hoạch TTTN CLC12DMA, CLC13DMA
  4. Kế hoạch TTTN DB13DMA
  5. Kế hoạch TTTN LTĐH11MA2
[fbcomments]