Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB từ khoa Marketing về các vấn đề liên quan đến thực tập tốt nghiệp

02/06/2017
405

THÔNG BÁO TỪ KHOA MARKETING 

VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

Khoa marketing đã nhận được lời gửi từ UFMconfession mã 9165, post lúc 16h07 phút ngày 24/5 phản ánh về các thông báo của khoa liên quan đến thực tập tốt nghiệp khóa 13. Mặc dù đây không phải là kênh thông tin chính thống, nhưng khoa Marketing vẫn tiếp nhận và xin trả lời như sau:

  • Từ trước tới nay khoa Marketing chưa hề có qui định nào về form nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập, do đó bạn nói rằng khoa Marketing thay đổi form này và ảnh hưởng đến việc xin lại dấu… là không đúng với thực tế của khoa marketing.
  • Khi có bạn sinh viên hỏi về việc “khoa khác thay đổi form nhận xét của doanh nghiệp và các bạn phải làm lại thì khoa mình có form không?”. Sau khi thống nhất trong lãnh đạo khoa thì khoa đã thông báo cho các giảng viên hướng dẫn rằng khoa không qui định form nhận xét vì đấy là quyền của doanh nghiệp và chỉ lưu ý rằng nên nhờ doanh nghiệp nhận xét trên 3 tiêu chí: (1) Thái độ; (2) Kỹ năng; (3) kiến thức của sinh viên mà thôi. Những bản nhận xét rồi không cần xin lại.
  • Kế hoạch thực tập tốt nghiệp là của nhà trường, do Hiệu trưởng ký ban hành chứ không phải của Khoa. Kế hoạch thực tập đã ghi rất rõ ngày nộp khóa luận. Khoa marketing đã post kế hoạch cũng như qui định về trình bày khóa luận tốt nghiệp lên trang website của khoa và có lưu bản cứng tại khoa. Khoa Marketing khẳng định không có việc khoa marketing “thay đổi thời gian nộp khóa luận” như bạn nói trong UFMconfession

Khoa Marketing rất trân trọng những góp ý đúng đắn, phù hợp của sinh viên và các bên liên quan.

Trân trọng!

 Khoa marketing

[fbcomments]