Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

20/03/2018
360

Khoa Marketing thông báo gia hạn thời gian để sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đến thứ Sáu, ngày 23/03/2018.

Các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nhưng chưa tiến hành đăng ký cần điền biểu mẫu đăng ký nghiên cứu khoa học cho sinh viên và gửi về Văn phòng Khoa trong thời hạn này.

Khoa Marketing.

[fbcomments]