Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thông báo: Tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 1 năm 2008

17/05/2018
73

Khoa Marketing tuyển dụng theo thông báo về việc xét tuyển đặc cách Giảng viên đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Tài Chính – Marketing

  • Số lượng: 05 giảng viên
  • Ngành/ chuyên ngành được đào tạo: Marketing hoặc Quản trị kinh doanh
  • Thời hạn nộp hồ sơ: 01 – 30.6.2018
  • Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ dự tuyển xem tại đây
[fbcomments]