Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc Cao đẳng Khóa C15, C16 được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017)

25/11/2017
246
Danh sách Học bổng dự kiến sinh viên bậc Cao đẳng Khóa C15, C16 được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017)
Xem danh sách học bổng tại đây

Sinh viên vui lòng kiểm dò danh sách học bổng dự kiến. Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên gặp cô Lan Anh thông qua:

– Email: lananh@ufm.edu.vn

+ Sinh viên vui lòng ghi tiêu đề: Thắc mắc học bổng.

+ Nội dung mail: Sinh viên trình bày lý do thắc mắc, để lại họ tên, lớp, mã số sinh viên và số điện thoại.

– Điện thoại: (028) 37720576

– Văn phòng: Phòng A109 – Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

Thời hạn từ ngày 23/11/2017 đến ngày 29/11/2017, sau thời gian trên, Phòng Công tác Sinh viên ra quyết định chính thức.

[fbcomments]