Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thông báo

Thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, học bổng, tuyển dụng ...

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp bậc đại học chính quy – Đợt 2 năm 2018

22/06/2018

  Khoa Marketing gửi các bạn sinh viên Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018 (Học kỳ giữa 2018). Để triển khai tốt kế hoạch thực tập cuối khóa, các bạn sinh viên cần xem kỹ những yêu cầu về đề…

Đọc tiếp ...

Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, thực hành nghề nghiệp 2, học kỳ giữa 2018

19/06/2018

Khoa Marketing thông báo danh sách phân nhóm cho học phần Thực hành Nghề nghiệp 1 & Thực hành Nghề nghiệp 2 của sinh viên Khoa. Các bạn sinh viên xem nhóm thực tập của mình trong danh sách và chủ động lập nhóm và liên hệ với Giảng viên Hướng dẫn theo số điện…

Đọc tiếp ...

Đánh giá của sinh viên khoa Marketing đối với hoạt động hỗ trợ người học

28/05/2018

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo & phục vụ cho việc đào tạo các cử nhân Marketing ngày càng đáp ứng yêu cầu xã hội, Khoa Marketing rất mong Quý Anh/Chị hợp tác, cung cấp những thông tin, ý kiến đánh giá về hoạt động hỗ trợ sinh viên…

Đọc tiếp ...

Thông báo: Tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 1 năm 2008

17/05/2018

Khoa Marketing tuyển dụng theo thông báo về việc xét tuyển đặc cách Giảng viên đợt 1 năm 2018 của trường ĐH Tài Chính – Marketing Số lượng: 05 giảng viên Ngành/ chuyên ngành được đào tạo: Marketing hoặc Quản trị kinh doanh Thời hạn nộp hồ sơ: 01 – 30.6.2018 Thông tin chi tiết…

Đọc tiếp ...

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

20/03/2018

Khoa Marketing thông báo gia hạn thời gian để sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đến thứ Sáu, ngày 23/03/2018. Các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nhưng chưa tiến hành đăng ký cần điền biểu mẫu đăng ký nghiên cứu khoa học cho sinh…

Đọc tiếp ...

Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1 (Khóa 16D) và Thực hành Nghề nghiệp 2 (Khóa 15D)

16/03/2018

Cập nhật danh sách sinh viên đăng ký bổ sung THNN1 và THNN2 (đến ngày 19/03/2018): THNN1 – 16D (04 sinh viên) THNN2 – 15D (01 sinh viên) Khoa Marketing thông báo danh sách phân nhóm cho học phần Thực hành Nghề nghiệp 1 & Thực hành Nghề nghiệp 2 của sinh viên Khoa. Các…

Đọc tiếp ...

Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp Khóa 9 (đợt 2) hệ Đại học Vừa làm – Vừa học

09/03/2018

Khoa Marketing gửi các bạn sinh viên Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2018 (Khóa 14D). Để triển khai tốt kế hoạch thực tập cuối khóa, các bạn sinh viên cần xem kỹ những yêu cầu về đề tài, tiến…

Đọc tiếp ...

Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp (Khóa 14D)

26/01/2018

Cập nhật: Danh sách phân nhóm 01 sinh viên bổ sung (đến hết ngày 01/03/2018) Danh sách phân nhóm 06 sinh viên bổ sung (đến hết ngày 02/02/2018) Danh sách phân nhóm 26 sinh viên bổ sung (đến hết ngày 29/1/2018). Khoa Marketing thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn và phân nhóm sinh…

Đọc tiếp ...

Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2 – Đại học chính quy (Khóa 15D, 16D)

08/01/2018

Khoa Marketing thông báo kế hoạch triển khai học phần Thực hành Nghề nghiệp 1 (Nguyên lý Marketing) và Thực hành Nghề nghiệp 2 (Nghiên cứu Marketing). Các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết về tiến độ và yêu cầu của các học phần này trong các bản kế hoạch sau đây: Khóa…

Đọc tiếp ...