Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp (Khóa 14D)

26/01/2018
866

Cập nhật:

Khoa Marketing thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn và phân nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp. Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên phụ trách hướng dẫn thực tập.

Về các yêu cầu trong thời gian thực tập và viết khóa luận, các bạn chú ý xem lại trong kế hoạch thực tập cuối khóa đợt 1 năm 2018.

Danh sách này được phân nhóm theo mã học phần các bạn đã đăng ký, chi tiết như sau:

Quản trị Marketing (14DMA):

Quản trị Thương hiệu (14DQH)

Truyền thông Marketing (14DMC)

Quản trị Marketing – Chương trình Đặc biệt (DB-14DMA)

Quản trị Marketing – Chương trình Chất lượng cao (CLC-14DMA)

 

[fbcomments]