Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” lần 6 – năm 2017

08/03/2017
423

Trong những năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên của Trường đã có sự phát triển không ngừng, ngày càng nhiều sinh viên, giảng viên tham gia thực hiện và hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học. Tiếp tục tạo sân chơi khoa học, tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực nghiên cứu, năm 2017, Trường tiếp tục triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” lần thứ 6.

Tải về Thông báo đầy đủ: V/v triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” lần 6 – năm 2017

Công tác triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” –  lần 6 năm 2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
 • Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập của sinh viên, nâng cao chất lượng học tập của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
 • Sinh viên sẽ được tiếp cận, vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, từ đó giúp sinh viên sáng tỏ hơn về mặt lý luận của các môn học trong chương trình đào tạo.
 • Sinh viên được rèn luyện các phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và nâng cao năng lực tự học của bản thân.
 • Thông qua Giải thưởng nghiên cứu khoa học “Tài năng kinh tế trẻ” lần 6, Trường sẽ đánh giá xếp loại các đề tài đạt chất lượng và đề cử dự thi các cấp cao hơn.
 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Sinh viên chính quy hệ Đại học đang theo học Chương trình đại trà, Chương trình chất lượng cao và Chương trình quốc tế của Trường.
 • Sinh viên có thể tham gia theo cá nhân, hoặc theo nhóm (tối đa 05 sinh viên/nhóm).
 1. THỂ LỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 • Sinh viên tải mẫu Phiếu đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (Phụ lục 1) trên website của phòng Quản lý khoa học: http://phongquanlykhoahoc.ufm.edu.vn.
 • Thời gian đăng ký đề tài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2016.
 • Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do cá nhân hoặc nhóm sinh viên thực hiện. Trường hợp sinh viên thực hiện theo nhóm thì phải xác định và ghi rõ họ tên nhóm trưởng.
 • Công trình gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” phải đảm bảo yêu cầu là chưa gửi tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia, cấp thành hoặc cấp trường cho đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Số công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” của mỗi đơn vị không giới hạn.
 • Tất cả các giảng viên trong trường đều có thể tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (kể cả giảng viên đang công tác tại khối phòng ban và các giảng viên không thuộc khoa của sinh viên đăng ký thực hiện đề tài). Nếu giảng viên đồng ý hướng dẫn, vui lòng xác nhận vào Phiếu đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên.
 • Mỗi công trình gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” phải được Trưởng khoa đồng ý cho triển khai thực hiện.
 1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 • Kinh tế: Kinh tế quốc tế;
 • Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại;
 • Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm;
 • Kế toán – Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán;
 • Quản trị – Quản lý: Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng. 

5. HỒ SƠ THAM DỰ

 • Sau khi hoàn thành công trình, sinh viên nộp 06 quyển đề tài (in 2 mặt) về Khoa. Cách trình bày công trình sinh viên xem tại Phụ lục 2 (Mẫu SV-09).
 • Hạn chót nộp công trình nghiên cứu khoa học: 30/5/2017.
[fbcomments]