Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn
communication-wordcloud

Chuyên ngành Truyền Thông Marketing

Giới thiệu

Chương trình đào tạo “Truyền thông Marketing” được mở chuyên ngành từ năm 2014

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Marketing có chuyên môn cao về Truyền thông và Sáng tạo thông điệp truyền thông trong Marketing, có kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về hoạt động truyền thông trong Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin….

Việc làm chuyên môn sau khi ra trường:

Lên kế hoạch truyền thông marketing, lên ý tưởng và thực hiện quảng cáo, Quan hệ công chúng (PR), Marketing sử dụng công cụ kỹ thuật số (digital marketing); Quản lý & phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông (Quảng cáo & PR)…

Các chức danh trong ngành:

Copywriter, Creative Manager, Marketing Executive/Manager, Brand Manager, PR Specialist/Manager, Event Specialist, Internet Marketing Specialist…

 

Các khóa đang theo học
Các môn học