Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn
communication-wordcloud

Chuyên ngành Truyền Thông Marketing

Giới thiệu
Các khóa đang theo học
Các môn học
Giới thiệu

Chương trình đào tạo “Truyền thông Marketing” được mở chuyên ngành từ năm 2014

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Marketing có chuyên môn cao về Truyền thông và Sáng tạo thông điệp truyền thông trong Marketing, có kỹ năng và thái độ làm việc tốt. Đồng thời là những công dân có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị doanh nghiệp, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về hoạt động truyền thông trong Marketing.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, thuyết trình, giao tiếp, khai thác thông tin….

Việc làm chuyên môn sau khi ra trường:

Lên kế hoạch truyền thông marketing, lên ý tưởng và thực hiện quảng cáo, Quan hệ công chúng (PR), Marketing sử dụng công cụ kỹ thuật số (digital marketing); Quản lý & phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông (Quảng cáo & PR)…

Các chức danh trong ngành:

Copywriter, Creative Manager, Marketing Executive/Manager, Brand Manager, PR Specialist/Manager, Event Specialist, Internet Marketing Specialist…

 

Các khóa đang theo học

Các Khóa sinh viên hiện nay đang theo học chương trình:

– Khóa 14D (2014 – 2018):               14DMC

– Khóa 15D (2018 – 2019):               15DMC

– Khóa 16D (2019 – 2020):               đang cập nhật

Các môn học

môn học thuộc chương trình đào tạo “Truyền thông Marketing”, thuộc khoa Marketing quản lý bao gồm:

Các môn CƠ SỞ ngành

 1. Nguyên lý Marketing
 2. Hành vi Người tiêu dùng

Kiến thức NGÀNH

 1. Nguyên cứu Marketing
 2. Marketing Dịch Vụ
 3. Marketing Quốc Tế
 4. Quản Trị Marketing
 5. Truyền thông Marketing (IMC)
 6. Marketing Chiến Lược
 7. Thực hành nghề nghiệp 1
 8. Thực hành nghề nghiệp 2

Kiến thức CHUYÊN NGÀNH

 1. Quản hệ Công chúng
 2. Quảng cáo
 3. Marketing trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số
 4. Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing
 5. Đo lường trong Marketing
 6. Quản trị thương hiệu
 7. Marketing mối quan hệ
 8. Viết trong truyền thông
 9. Sáng tạo thông điệp truyền thông
 10. Marketing tại điểm bán
 11. Quản trị doanh nghiệp truyền thông

Kiến thức BỔ TRỢ ngành

 1. Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing
 2. Mỹ thuật ứng dụng trong Marketing