Hội thao Sinh viên UFM năm 2023 chính thức khai mạc  
UFM tiếp và làm việc với đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát 3 chương trình đào tạo chất lượng cao và 3 chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh toàn phần  
Trực tiếp Ngày hội tuyển dụng tích hợp - JOB FAIR UFM 2023  
Hội thao Công đoàn viên UFM vui khỏe 2023  
Ngày hội tuyển dụng tích hợp – JOB FAIR UFM 2023: KẾT NỐI CUNG CẦU!  
Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2  
Lễ tốt nghiệp UFM đợt 1 2023: ấn tượng, trang trọng và cảm xúc  
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 tại UFM  
UFM kết thúc thành công đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2018 – 2022)  
UFM tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 – năm 2022