Dữ liệu, yếu tố khoa học của marketing trong thời đại 4.0  
Slide báo cáo Hội thảo Ứng dụng công nghệ trong Nghiên cứu thị trường và giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Marketing cho các DN  
	NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU  
	THƯƠNG HIỆU – LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP  
	VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP  
	HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM VỚI HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI VÀ HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG  
	NHỮNG BÀI HỌC VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHO CÁC NHÃN HÀNG VIỆT NAM  
	67 NĂM MỘT THƯƠNG HIỆU  
	THƯƠNG HIỆU VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU  

THƯƠNG HIỆU VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

	BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU DƯỚI GÓC NHÌN MARKETING