Kế hoạch triển khai giải thưởng  
Quyết định công nhận sinh viên hoàn thành NCKH 2020  
Đánh giá hoạt động NCKH của sinh viên 2019  
Quyết định phê duyệt đề tài SVNCKH năm 2020  
Quyết định công nhận SV hoàn thành NCKH 2019  
Lễ tổng kết và trao giải - Giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần 21 năm 2019  
DSSV hoàn thành NCKH năm 2019  
Lễ tổng Lễ tổng kết và trao giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 của Bộ GD&ĐT  
Nghiên cứu khoa học sinh viên vươn tầm quốc tế  
Danh sách Đề tài NCKH Sinh viên xét giải thưởng cấp trường 2019