Khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2019 (khóa 15D) về chất lượng đào tạo khóa học  
  • 31/12/2018

Khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2019 (khóa 15D) về chất lượng đào tạo khóa học

Khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2019 về chất lượng đào tạo khóa học

Đánh giá của sinh viên khoa Marketing đối với hoạt động hỗ trợ người học  
Cựu sinh viên các khóa 13D tham gia khảo sát