Quyết định công nhận Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa, viên 2020 - 2022  
Danh sách thường trực và các tiểu ban liên lạc cựu Sinh viên UFM 2020 - 2024  
HỘI NGHỊ CỰU SINH VIÊN UFM NHIỆM KỲ 2020 – 2024.  
Kế hoạch tổ chức Đại hội Cựu sinh viên nhiệm kỳ 1 (2020 - 2014)  
Hướng dẫn tổ chức họp mặt Cựu sinh viên Khoa 2019  
Khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2019 (khóa 15D) về chất lượng đào tạo khóa học  
  • 31/12/2018

Khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2019 (khóa 15D) về chất lượng đào tạo khóa học

Khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2019 về chất lượng đào tạo khóa học

Đánh giá của sinh viên khoa Marketing đối với hoạt động hỗ trợ người học  
Cựu sinh viên các khóa 13D tham gia khảo sát