QD cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2021 cho SV khóa 19D, 20D và 21D bậc đại học hình thức chính quy  
QD vv Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2021 cho SV khóa 19C bậc Cao đẳng và 18D bậc Đại học hình thức chính quy  
QĐ Cap hoc bong khuyen khich hoc tap HK dau 2019