Khoa Marketing đào tạo Ngành Marketing với ba chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu, Truyền thông Marketing. Để nâng cao chất lượng đạo tạo, chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi về:

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC - KHÓA 16D

Sinh viên năm 4 (khóa 16D) thuộc các chuyên ngành của khoa Marketing, tham gia khảo sát  về chất lượng khóa học:

Link: tinyurl.com/khaosatcuoikhoa2020

Thời gian: Trước 01.6.2020