Khoa Marketing đào tạo Ngành Marketing với ba chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu, Truyền thông Marketing. Để nâng cao chất lượng tuyển sinh hướng nghiệp của nhà trường, chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi về:

KHẢO SÁT NGHỀ NGHIỆP VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH - KHÓA 21D

Sinh viên năm 1 (khóa 21D) thuộc các chuyên ngành của khoa Marketing, tham gia khảo sát  về nghề nghiệp và thông tin tuyển sinh:

Link: Link Khảo sát nghề nghiệp và thông tin tuyển sinh dành cho SV khoá 21

Thời gian: Trước 06.12.2021