Khoa Marketing đào tạo Ngành Marketing với ba chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu, Truyền thông Marketing. Để nâng cao chất lượng đạo tạo, chúng tôi mong nhận được ý kiến phản hồi về:

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC - KHÓA 17D

Sinh viên năm 4 (khóa 17D) thuộc các chuyên ngành của khoa Marketing, tham gia khảo sát  về chất lượng khóa học:

Link: tinyurl.com/khaosatkhoahoc2021

Thời gian: Trước 30.3.2021