Phát huy tối đa năng lực cá nhân người học  
Môi trường học tập thân thiện  
Cơ hội nghề nghiệp rộng mở  
Giảng viên giỏi chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm thực tế  
Cân bằng giữa lý luận và thực tiễn trong chương trình học