Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 (Chương trình Đại trà hệ ĐH và Cao đẳng CLC khoá 19C) HK3 năm 2022  
[Cập nhật 30/05/2022] Kế hoạch và Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học Học kỳ 2 năm 2022  
Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án bậc Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối năm 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án các lớp Cao đẳng, Đại học HK Cuối 2021  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 2 Cao đẩng C19, Chương trình Chất lượng cao  
[Cập nhật 17/03/2021] Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án Cao Đẳng - Học kỳ đầu, đợt 1 năm 2021  
[Cập nhật 17/03/2021] Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2, Đại học - Học kỳ đầu, đợt 1 năm 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học đại trà và CLC HK Đầu 2021  
Kế hoạch  
Danh sách phân nhóm THNN1, THNN2, đồ án các lớp ĐH và CĐ, chương trình đại trà và CLC trong HK cuối 2020