Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên thuộc các hệ, bậc đào tạo năm 2022  
Tổ chức thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022  
Thực hiện thời khóa biểu học tập, đăng ký học phần trực tuyến CLC Hk3 2022  
Xét miễn học miễn thi Hk2 2022  
Đăng ký học phẩn Hk3 2022 chương trình chuẩn, đặc thù	 
Vv tạm dừng học đối với các lớp học phần có lịch học từ ngày 11-7  
vv tổ chức tham quan thực tế tại Công ty CP Acecook VN	 
Tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Kova lần 20 năm 2022  
Khen thưởng danh hiệu SV xuất sắc, giỏi, khá đợt 2/2021  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa, Thực tập Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng Học kỳ 2 năm 2022