Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, 2 bậc Đại học và Thực tập Nghể nghiệp 2 bậc Cao Đẳng - Học kỳ 3 năm 2022  
Phân nhóm Thực tập Cuối khóa và Viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập và viết khoá luận Tốt nghiệp bậc ĐH chương trình Chuẩn và CLC, Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập tốt nghiệp Đợt 3/ 2022 bậc Cao đẳng chính quy (Khóa C18, C19) CN Quản trị Marketing  
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên thuộc các hệ, bậc đào tạo năm 2022  
Tổ chức thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022  
Thực hiện thời khóa biểu học tập, đăng ký học phần trực tuyến CLC Hk3 2022  
Xét miễn học miễn thi Hk2 2022  
Đăng ký học phẩn Hk3 2022 chương trình chuẩn, đặc thù	 
Vv tạm dừng học đối với các lớp học phần có lịch học từ ngày 11-7