KH Tổ chức thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp chuyên đề thực tập đợt 2/2023  
QD Khen thưởng danh hiệu sinh viên xuất sắc 1  
Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức chính quy, tốt nghiệp đợt 3 năm 2022  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách kỳ 1 năm 2023 cho sinh viên hình thức chính quy  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên Khóa 19D được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm 2022  
Thông báo về việc kiểm dò danh sách dự kiến sinh viên được khen thưởng danh hiệu sinh viên toàn khóa (Tốt nghiệp đợt 3-năm 2022)  
Thông báo V/v mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên bậc Đại học hình thức chính quy năm 2023 (đợt bổ sung)  
Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 2 - Hệ Đại học CT Chuẩn và CLC, HK1/2023  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 (Hệ ĐH Chương trình Chuẩn và CLC) HK1/2023  
Kết quả xét điều kiện làm KLTN và Thực tập cuối khóa - Đợt 1 năm 2023