Kế hoạch KLTN - TTCK Cao đẳng - Đại học Học kỳ 03.2023  
Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2024  
KH Tổ chức Thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 và KH Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp  
TB Tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng KOVA  
DS phân Thực hành nghề nghiệp 1_Học kỳ 02.2023 (chính thức)  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập cuối khóa HK2/2023  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 (ĐH hệ Chính quy) HK2 năm 2023  
KH Tổ chức thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp chuyên đề thực tập đợt 2/2023  
QD Khen thưởng danh hiệu sinh viên xuất sắc 1  
Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đối với các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức chính quy, tốt nghiệp đợt 3 năm 2022