Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập cuối khóa HK01/2024  
Kế hoạch THNN1 chương trình TATP và THNN2 CT Chuẩn và CLC, ngành Marketing, HK1/2024  
DS sinh viên đăng ký học phần THNN , thực tập nghề nghiệp HK 3/2023  
Danh sách phân GVHD KLTN-TTCK Học kỳ 03.2023 (chính thức)  
Kế hoạch KLTN - TTCK Cao đẳng - Đại học Học kỳ 03.2023  
Kế hoạch đào tạo - Khung thời gian đào tạo năm 2024  
KH Tổ chức Thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 và KH Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp  
TB Tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng KOVA  
DS phân Thực hành nghề nghiệp 1_Học kỳ 02.2023 (chính thức)  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập cuối khóa HK2/2023