Thư mời viết bài Hội thảo cấp Trường  
Thư mời - Tham dự hội thảo “Ứng dụng Công nghệ số trong Nghiên cứu Marketing & Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nghiên cứu Marketing cho doanh nghiệp”