Đăng ký thực hiện giáo trình, tài liệu học tập đợt 2 năm 2020  
Hướng dẫn thực hiện Thông báo số 1152/TB-QLKH ngày 31/8/2020 về việc Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 (đợt 2)  
Thông báo 1152 đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm  2020 - đợt 2  
Kế hoạch thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020  
Danh sách đề tài NCKH Khoa Marketing nghiệm thu 2017 - 2019  
THƯ MỜI VIẾT BÀI hội thảo  
Kế hoạch tổ chức hội thảo  

Kế hoạch tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ số trong Nghiên cứu Marketing và Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực NC Marketing cho DN"

Thời gian: Sáng (8h30 – 12h00),ngày 04 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Lầu 3 -Số 2/4 Trần XuânSoạn, Phường. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

Kỷ yếu hội thảo  
Kỷ yếu Hội thảo  
Danh mục Đề tài NCKH các cấp của Giảng viên Khoa Marketing 2014 - 2018