Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 1 năm 2021  
[Cập nhật 15/10/2020] Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối, đợt 2 năm 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 2 năm 2020  
Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp và Thực hành Nghề nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch và Phân nhóm Sinh viên TTNN1&2, Đồ án QT Marketing, Thực tập Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học - Đợt 3, Học kỳ cuối 2019  
Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp Học kỳ Giữa năm học 2019  
Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2, Thực tập Tốt nghiệp (bậc Đại học), Thực tập Nghề nghiệp 1 & 2 và Đồ án Tốt nghiệp (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1 & 2 (bậc Đại học), thực tập nghề nghiệp 1 & 2 và đồ án (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Danh sách phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Bậc Đại học và Cao đẳng - Đợt 1 năm 2019  
  • 28/01/2019

Danh sách phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Bậc Đại học và Cao đẳng - Đợt 1 năm 2019

Danh sách phân nhóm GVHD viết Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Marketing. Các bạn sinh viên xem nhóm thực tập của mình trong danh sách và chủ động lập nhóm và liên hệ với Giảng viên Hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách.