Danh sách phân GVHD KLTN-TTCK Học kỳ 03.2023 (chính thức)  
Kế hoạch KLTN - TTCK Cao đẳng - Đại học Học kỳ 03.2023  
KH Tổ chức Thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 và KH Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp  
DS phân hướng dẫn KLTN-TTCK ĐH-CĐ Học kỳ 2.2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập cuối khóa HK2/2023  
KH Tổ chức thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp chuyên đề thực tập đợt 2/2023  
Kết quả xét điều kiện làm KLTN và Thực tập cuối khóa - Đợt 1 năm 2023  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết Báo cáo thực tập đối với SV các khóa đào tạo trình độ Đại học  
Kế hoạch thực tập và viết KLTN bậc Đại học chính quy, Đợt 1/2023  
Phân nhóm Thực tập Cuối khóa và Viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 năm 2022