KH Tổ chức thực tập tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức Khóa luận tốt nghiệp chuyên đề thực tập đợt 2/2023  
Kết quả xét điều kiện làm KLTN và Thực tập cuối khóa - Đợt 1 năm 2023  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết Báo cáo thực tập đối với SV các khóa đào tạo trình độ Đại học  
Kế hoạch thực tập và viết KLTN bậc Đại học chính quy, Đợt 1/2023  
Phân nhóm Thực tập Cuối khóa và Viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập và viết khoá luận Tốt nghiệp bậc ĐH chương trình Chuẩn và CLC, Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập tốt nghiệp Đợt 3/ 2022 bậc Cao đẳng chính quy (Khóa C18, C19) CN Quản trị Marketing  
Kế hoạch Tổ chức khoá luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập và viết khóa luận đợt 3/2022  
Tổ chức thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa, Thực tập Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng Học kỳ 2 năm 2022