Phân nhóm Thực tập Cuối khóa và Viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập và viết khoá luận Tốt nghiệp bậc ĐH chương trình Chuẩn và CLC, Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập tốt nghiệp Đợt 3/ 2022 bậc Cao đẳng chính quy (Khóa C18, C19) CN Quản trị Marketing  
Kế hoạch Tổ chức khoá luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập và viết khóa luận đợt 3/2022  
Tổ chức thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa, Thực tập Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng Học kỳ 2 năm 2022  
[Cập nhật 30/05/2022] Kế hoạch và Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học Học kỳ 2 năm 2022  
853-TB đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, thực tập cuối khóa, chuyên đề thực tập  
852-TB Đăng ký làm thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa hệ Đại học Đợt 3 - Học kỳ Cuối 2021