UFM Tuyển dụng viên chức và giảng viên đợt 1 năm 2023  
[Tuyển dụng] Công Ty TNHH Giấy Vi Tính Liên Sơn 2023  
[TD Thực tập sinh] Sanofi  
[Tuyển dụng] Công Ty TNHH Giấy Vi Tính Liên Sơn  
Thông báo số 1296/TB-ĐHTCM ngày 22/7/2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc xét tuyển viên chức kỳ II năm 2022  
Thông báo số 1151/TB-ĐHTCM ngày 01/7/2022 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Quyết định số 1651/QĐ-ĐHTCM ngày 01/7/2022 về việc công nhận kết quả tuyển dụng  
[Tuyển dụng] Thanh Niên holdings - trải thảm đỏ đón nhân tài  
Thông báo số 08/TB-ĐHTCM-HĐTD ngày 01/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về việc chọn môn/học phần thực hành giảng dạy (Vòng 2)  
Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 27/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự thực hành (vòng 2)