[TD Thực tập sinh] Sanofi  
[Tuyển dụng] Công Ty TNHH Giấy Vi Tính Liên Sơn  
Thông báo số 1296/TB-ĐHTCM ngày 22/7/2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc xét tuyển viên chức kỳ II năm 2022  
Thông báo số 1151/TB-ĐHTCM ngày 01/7/2022 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Quyết định số 1651/QĐ-ĐHTCM ngày 01/7/2022 về việc công nhận kết quả tuyển dụng  
[Tuyển dụng] Thanh Niên holdings - trải thảm đỏ đón nhân tài  
Thông báo số 08/TB-ĐHTCM-HĐTD ngày 01/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về việc chọn môn/học phần thực hành giảng dạy (Vòng 2)  
Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 27/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự thực hành (vòng 2)  
MB bank Tuyển dụng thực tập sinh  
Bệnh viện JW Hàn Quốc tuyển dụng thực tập sinh