Mẫu đăng ký đề tài NCKH Sinh viên 2021  
Hướng dẫn đánh giá THNN2  
Hướng dẫn đánh giá kết quả Thực hành nghề nghiệp 1  
Quy định SVNCKH Trường ĐH Tài chính-Marketing  
Hướng dẫn đánh giá KLTN và Phiếu chấm KLTN  
Mẫu thuyết minh đề tài NCKH Cấp trường 2020  
Hướng dẫn ghi trích dẫn và Tài liệu tham khảo  

Hướng dẫn ghi trích dẫn và Tài liệu tham khảo

Hướng dẫn ghi trích dẫn và Tài liệu tham khảo được áp dụng trong các bài Thực hành nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp tại Khoa Marketing

Quy định trình bày KLTN 2018  
Mẫu Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên 2020