Tết Giáp Thìn 2024  
Hoạt động Tết 2023  
Công đoàn Khoa Marketing tham gia cuộc thi ảnh năm 2021  
Khoa Marketing nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống UFM  
Một số hoạt động Công đoàn khoa Marketing 2018 - 2020