Kế hoạch KLTN - TTCK Cao đẳng - Đại học Học kỳ 03.2023  
Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 13 – năm 2024  
DS phân hướng dẫn KLTN-TTCK ĐH-CĐ Học kỳ 2.2023  
DS phân Thực hành nghề nghiệp 1_Học kỳ 02.2023 (chính thức)  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập cuối khóa HK2/2023  
Phân nhóm Thực tập Cuối khóa và Viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập và viết khoá luận Tốt nghiệp bậc ĐH chương trình Chuẩn và CLC, Đợt 3 năm 2022  
Tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Kova lần 20 năm 2022  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa hệ Đại học Đợt 3 - Học kỳ Cuối 2021  
Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án bậc Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối năm 2021