Phân nhóm Thực tập Cuối khóa và Viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 năm 2022  
KH Thực tập và viết khoá luận Tốt nghiệp bậc ĐH chương trình Chuẩn và CLC, Đợt 3 năm 2022  
Tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Kova lần 20 năm 2022  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa hệ Đại học Đợt 3 - Học kỳ Cuối 2021  
Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án bậc Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối năm 2021  
Cuộc thi NielsenIQ Case Competition 2021 (NCC 2021)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án các lớp Cao đẳng, Đại học HK Cuối 2021  
Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối năm 2021  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 (Học kỳ cuối) năm 2021  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 2 Cao đẩng C19, Chương trình Chất lượng cao