Thư mời - Tham dự hội thảo “Ứng dụng Công nghệ số trong Nghiên cứu Marketing & Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nghiên cứu Marketing cho doanh nghiệp”    
Kế hoạch và Phân nhóm Sinh viên TTNN1&2, Đồ án QT Marketing, Thực tập Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học - Đợt 3, Học kỳ cuối 2019  
Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp Học kỳ Giữa năm học 2019  
Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2, Thực tập Tốt nghiệp (bậc Đại học), Thực tập Nghề nghiệp 1 & 2 và Đồ án Tốt nghiệp (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1 & 2 (bậc Đại học), thực tập nghề nghiệp 1 & 2 và đồ án (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Kế hoạch Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án Quản trị Marketing Bậc Cao Đẳng, chương trình Đại trà và Chất lượng cao  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1 & 2, đợt 1 năm 2019 bậc Đại học và Cao đẳng  
Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2 học kỳ đầu 2019 hệ Đại học  
Danh sách phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Bậc Đại học và Cao đẳng - Đợt 1 năm 2019  
  • 28/01/2019

Danh sách phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Bậc Đại học và Cao đẳng - Đợt 1 năm 2019

Danh sách phân nhóm GVHD viết Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Marketing. Các bạn sinh viên xem nhóm thực tập của mình trong danh sách và chủ động lập nhóm và liên hệ với Giảng viên Hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách.

Kế hoạch Thực tập và Viết Khóa luận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 bậc Đại học và Cao đẳng  
  • 02/01/2019

Kế hoạch Thực tập và Viết Khóa luận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 bậc Đại học và Cao đẳng

Kế hoạch Thực tập và Viết Khóa luận Tốt nghiệp các bậc Đại học và Cao đẳng