Phân GVHD Thực hành Nghề nghiệp 1 (Chương trình IP) và THNN2 (CT Chuẩn và CLC), HK1/2024  
Danh sách phân GVHD KLTN-TTCK Học kỳ 01.2024 (Hệ Đại học Chính quy)  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập cuối khóa HK01/2024  
Kế hoạch THNN1 chương trình TATP và THNN2 CT Chuẩn và CLC, ngành Marketing, HK1/2024  
DS sinh viên đăng ký học phần THNN , thực tập nghề nghiệp HK 3/2023  
Danh sách phân GVHD KLTN-TTCK Học kỳ 03.2023 (chính thức)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2, Hệ CĐ&ĐH, CT Chuẩn và CLC HK3/2023  
Kế hoạch KLTN - TTCK Cao đẳng - Đại học Học kỳ 03.2023  
Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 13 – năm 2024  
DS phân hướng dẫn KLTN-TTCK ĐH-CĐ Học kỳ 2.2023