Quyết định công nhận sinh viên hoàn thành NCKH 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 1 năm 2021  
Công ty TNHH H2 Technology  
PNH Fruit tuyển dụng  
Đăng ký theo dõi Livestream Vòng chung kết Nielsen Case Competition 2020  
Danh sách phân nhóm THNN1, THNN2, đồ án các lớp ĐH và CĐ, chương trình đại trà và CLC trong HK cuối 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học đại trà và CLC HK Cuối 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Cao đẳng HK Cuối 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 2 năm 2020  
Chương trình Nielsen Case Competition 2020 (NCC)