Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học đại trà và CLC HK Cuối 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Cao đẳng HK Cuối 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 2 năm 2020  
Chương trình Nielsen Case Competition 2020 (NCC)