Đề cương CTĐT CLC Quản trị Marketing 2019  
Giới thiệu chung về CTĐT Chất lượng cao ngành Marketing  
Đề cương học phần CLC (update 2017)